Serwis na miejscu: tylko w godz. 8-12

Charakterystyka czujników

Czujnik półprzewodnikowy – do detekcji (wykrywania) gazów wybuchowych i toksycznych.
Czujnik katalityczny – do detekcji i pomiaru stężenia gazów wybuchowych.
Czujnik elektrochemiczny – do pomiaru stężenia gazów toksycznych.

Czujnik półprzewodnikowy posiada największą trwałość (8-10 lat), praktycznie nadaje się tylko do pracy w warunkach, gdzie gaz mierzony nie wystepuje, pojawia się podczas awarii.
Nawet niewielkie ilości gazu występujące w sposób ciągły powodują powolne nasycanie się czujnika. Zadowalający przy detekcji jednorodnych gazów, silnie nieliniowa charakterystyka, najbardziej odporny na zatrucia i przeciążenia gazowe. Praktycznie nie wymaga obsługi w warunkach czystej atmosfery. Zakresy pomiarowe nie obejmują NDS (dziesiątki ppm), zaczynają się od NDSCH (setki ppm) do 40% DGW. Duży wpływ na czułość temperatury otoczenia.

Czujnik katalityczny (pomiarowy) w odróżnieniu od półprzewodnikowego posiada liniową charakterystykę (dlatego możliwy jest pomiar cyfrowy ilości gazu), mniej reaguje na gazy zakłócające, np. aromatyczne, dym – jest bardziej stabilny w zmiennych warunkach atmosferycznych, większa dokładność ustawienia progów alarmowych, mniejsza odporność na zatruwanie się od takich czynników jak: silikony, lotne związki ołowiu, krzemu, siarki, fosforu, freonu i rtęci.
Trwałość oceniana jest na 6-8 lat, bez zatruwających związków. Kilkakrotnie droższy od półprzewodnikowego.
Zakresy pomiarowe od 3% DGW (tysiące ppm) do 100% DGW.

Czujnik elektrochemiczny (pomiarowy) w porównaniu z półprzewodnikowym oprócz liniowej charakterystyki jest wielokrotnie bardziej selektywny i dokładny, można dokonywać pomiarów pojedynczych ppm, w dużo mniejszym stopniu reaguje na gazy zakłócające. Trwałość od 2 do 5 lat, cena wielokrotnie wyższa od półprzewodnikowego.
 
 
 
Polecamy stosowanie czujników katalitycznych wszędzie tam, gdzie gaz mierzony występuje w powietrzu i chcemy znać jego stężenia, nie tylko w przypadku awarii, gdzie zależy nam na dokładności wyzwalania progów alarmowyh i pracy czujnika w zmiennych warunkach atmosferycznych (na wolnym powietrzu) np. dużych rozlewniach gazu propan-butan. Natomiast czujników półprzewodnikowych do stwierdzenia obecności gazu w sytuacjach awaryjnych, przede wszystkim w pomieszczeniach zamkniętych o niedużych zmianach temperatur. Czujniki elektrochemiczne stosuje się do dokładnych pomiarów NDS i NDSCH.