Serwis na miejscu: tylko w godz. 8-12

Urządzenia przenośne

Przyrządy przenośne ceny netto
Wykrywacz LOK 3 (kontrola szczelności instalacji gazowej) 1 098.-
Wykrywacz LOK-NH3 1 290.-
Eksplozymetr MAX 1 090.-
Tlenomierz MAX-O2 1 190.-
Toksykomierz MAX-CO, MAX-H2S 1 240.-
Toksykomierz MAX-SO2, MAX-Cl2 1 390.-
Toksykomierz MAX-NH3 lub H2, NO, HCN, C2H4O 1 490.-
Miernik MAX2 – gaz wybuchowy + tlen 1 790.-
Miernik MAX2 – gaz wybuchowy + tox.: grupa 1: CO lub H2S, SO2, Cl2 1 890.-
Miernik MAX2 – gaz wybuchowy + tox.: grupa 2: NH3 lub H2, HCN, NO 2 190.-
Miernik MAX2 – 2 x tox. z grupy 1 2 290.-
Miernik MAX2 – 2 x tox. z grupy 1 i 2 2 390.-
Miernik MAX2 – 2 x tox. z grupy 2 2 490.-
Miernik MAX3 – gaz wybuchowy + tlen + tox.: tylko CO lub H2S lub Cl2 2 590.-
Miernik MAX3 – gaz wybuchowy + 2 x tox.: 2 czujniki z grupy 1 2 690.-
Miernik MAX3 – gaz wybuchowy + 2 x tox.: czujnik z gr.1 + czujnik z gr.2 2 790.-
Miernik MAX3 – O2 + H2S + NH3 2 790.-
Miernik MAX4 – gaz wybuchowy + O2 + CO + H2S 2 890.-