Serwis na miejscu: tylko w godz. 8-12

Detektory pomiarowe

 

TGm – pomiar gazów toksycznych i tlenu (głowica Gem lub GEx/em)
 

WGm – pomiar gazów wybuchowych (głowica GEx/ka).

WGTm – trzykanałowy detektor
pomiar: 1 kanał gaz palny, 2 kanały tox. lub tlen.

Produkowane w wersjach 1, 3- kanałowych.

Zakresy pomiarowe:

  • gazy wybuchowe: 0 – 100%DGW
  • gazy toksyczne: zależnie od typu czujnika (w ppm)
  • tlen: 0- 25% lub 0-100% obj.

STE – 16 kanałowy mikroprocesorowy system pomiaru gazów palnych i toksycznych (głowice GEx/km, Gem, GEx/em)

System dodatkowo zapewnia:

  • prezentację wyników na wyświetlaczu LCD z wybranego przez operatora kanału lub automatycznie z kanału o najwyższej wartości sygnału
  • ustawienie zakresu pomiarowego, progów alarmowych, medium i jednostki pomiarowej (dane wprowadzane z klawiatury do pamięci)
  • sprawdzanie ciagłości linii kablowych i poprawności działania głowic – prezentacja na wyświetlaczu
  • sygnalizację optyczną i akustyczną przekroczenia dwóch progów alarmowych na każdym kanale
  • testowanie poprawności działania centrali i systemów automatyki
  • wydruk aktualnych wskazań kanałów
  • raport wielodobowy na każde żądanie – na zewnętrznej drukarce