Serwis na miejscu: tylko w godz. 8-12

Detektory dwuprogowe


Przeznaczone są do zabezpieczania obiektów przemysłowych (hal fabrycznych, ciagów technologicznych, magazynów, lakierni, rozlewni gazów, itp.) budynków użyteczności publicznej, kotłowni gazowych, garaży.

WGT – dwuprogowe detektory gazów wybuchowych, toksycznych i tlenu.
WGT/z – dodatkowe wyjście impulsowe do sterowania zaworem odcinającym dopływ gazu

W skład detektora wchodzi: centrala (moduł sterująco-zasilający) i głowice gazometryczne (czujniki)

Centrale produkujemy w wersjach 1, 3, 6, 16 – kanałowych (czujnikowych).
Wyjścia standardowe central:
• Sygnalizacja stanów alarmowych:
optyczna – zasilania poszczególnych czujników
– I i II progu alarmowego każdego czujnika
– pamięć II progu alarmowego każdego czujnika
akustyczna wewnętrzna – przekroczenia II progu alarmowego

Wyjścia decyzyjne: izolowane przełączane styki I i II progu
• Wyjście 12 V DC sterowane progami alarmowymi: do zasilania zewnętrznych sygnalizatorów optyczno-akustycznych
• Wyjście impulsowe 12 V /opcja/ sterowane II progiem alarmowym: do zasilania zaworu odcinającego

Głowice gazometryczne:

czujniki półprzewodnikowe – Gp, GEx/p (wykonanie Ex)
Wykrywane gazy to m.in.: METAN, PROPAN-BUTAN, WODÓR, ALKOHOL, AMONIAK, ETYLINA, KSYLEN, TOLUEN, TLENEK WĘGLA.
Progi alarmowe:
dla gazów wybuchowych: 10%, 30% lub dowolne do 40%DGW
dla gazów toksycznych: na poziomie NDSCH lub wyższe.

czujnik katalityczny – GEx/kc
Wykrywanie gazów i par cieczy palnych
Progi alarmowe: w zakresie od 0 do 100%DGW

Czujniki elektrochemiczne – Gec, GEx/ec
Wykrywanie gazów : O2, CO, H2S, NH3, CL2, HCL, HCN, NO, C2H4O
Progi alarmowe: w zakresie NDS, NDSCH

Wyposażenie dodatkowe:
Moduł PP – moduł z maksymalnie 20 przekaźnikami, gdy standardowa ilość jest niewystarczająca, sterowanie przekaźników z dowolnych grup czujników i progów alarmowych
Moduł MZ – sterownik zaworów odcinających, gdy odległość centrali detektora od zaworu jest zbyt duża
Moduł ZA – do sterowania dodatkowych syren alarmowych
Moduł PA – akumulatorowe podtrzymanie zasilania detektorów
SAO – sygnalizator optyczno-akustyczny