Serwis na miejscu: tylko w godz. 8-12

Detektory pomiarowe

DETEKTORY POMIAROWE typ WGm – gazów wybuchowych

Detektory WGm należy stosować tam, gdzie gaz mierzony występuje nie tylko w przypadku awarii, gdy chcemy znać jego stężenie i precyzyjnie określić progi alarmowe. Wyniki wyświetlane są cyfrowo.
Skład systemu : Centrala WGm ( 1 lub 3 kanałowa ) + głowice gazometryczne Gex/ka

Progi alarmowe: 20%, 40% DGW lub dowolne ustawiane sa w centrali.

Potencjometry zerowania i kalibracji, znajdują się w komorze zaciskowej centrali. Liniowy sygnał pomiarowy z głowic do centrali przesyłany jest w postaci analogowej. Po podłączeniu głowic do centrali konieczne jest zerowanie kanałów.

Opcja: wyjście 4- 20 mA każdego kanału.

Głowica gazometryczna
GEx/ka
czujnik pomiarowy
katalityczny
wykrywane gazy
prawie wszystkie gazy i pary cieczy palnych np.
METAN, PROPAN-BUTAN, WODÓR, ALKOHOL, ETYLINA, ACETYLEN, AMONIAK
zakres pomiarowy
0…100% DGW
graniczny błąd pomiaru
+/-3% do 50% DGW
klimatyczne warunki pracy
* temperatura otoczenia
* wilgotność
* ciśnienie atmosferyczne
– 20oC….+ 40oC
– do 90%
100 + 20 kPa
linia głowicy
do 100m- 3×1.00 mm2
do 300m- 3×1.50 mm2

 
DETEKTORY POMIAROWE typ TGm – gazów toksycznych i tlenu

Również stosować tam, gdzie gaz mierzony występuje nie tylko w przypadku awarii, gdy chcemy znać jego stężenie i precyzyjnie okreslić progi alarmowe a jego szkodliwa ilość jest rzędu kilku ppm. Wyniki wyświetlane są cyfrowo.
Skład systemu : Centrala TGm ( 1 lub 3 kanałowa ) + głowice gazometryczne GTP lub Gex/em.

Dwa progi alarmowe ustawiane są w centrali. Potencjometry zerowania i kalibracji znajdują się w głowicach. Sygnał pomiarowy to prąd pobierany przez głowice z centrali w zakresie 4-20 mA.

 
 
 
Głowica pomiarowa
GTP, GEx/em (wyk. Ex)
rodzaj czujnika
elektrochemiczny, na każdy gaz inny czujnik
wykrywane gazy
CO, H2S, SO2 , NO, NO2 , Cl2 , NH3 , HCl, HCN, H2 , O3 , O2 , C2H4O, C2Cl4
dokładność pomiaru
+/- 0,5…3% zakresu w zależności od medium
temperatura pracy czujnika
-10oC….+40oC (-20oC …. +40oC)
żywotność czujnika
min. 2 lata
ciśnienie pracy
atmosferyczne +/- 10%
linia głowicy 2x 0.5 mm2
 
Zakresy pomiarowe głowic GTP lub GEx/em
CO TLENEK WĘGLA od 0 do 50, 100, 200, 500, 1000 ppm od 0 do 58, 116, 232, 580, 1160 mg/m3
H2S SIARKOWODÓR od 0 do 50, 100, 200, 500, 1000 ppm od 0 do 71, 142, 284, 710, 1420 mg/m3
SO2 DWUTLENEK SIARKI od 0 do 20, 50, 100, 500, 2000 ppm od 0 do 53.2, 133, 266, 1330, 5320 mg/m3
NO TLENEK AZOTU od 0 do 100, 200, 500 ppm od 0 do 125, 250, 625 mg/m3
NO2 DWUTLENEK AZOTU od 0 do 10, 20 ppm od 0 do 19.1, 38.2 mg/m3
CL2 CHLOR od 0 do 10, 20 ppm od 0 do 29.5, 59 mg/m3
H2 WODÓR od 0 do 1000, 10000 ppm od 0 do 80, 800 mg/m3
HCN CYJANOWODÓR od 0 do 10, 100 ppm od 0 do 11.2, 112 mg/m3
HCL CHLOROWODÓR od 0 do 50, 100 ppm od 0 do 152 mg/m3
NH3 AMONIAK od 0 do 50, 100 ppm od 0 do 35.2, 70.4 mg/m3
C2H4O TLENEK ETYLENU od 0 do 10, 20, 50 ppm od 0 do 18.3, 36.6, 91.5 mg/m3
O3 OZON od 0 do 2, 5 ppm od 0 do 4, 10 mg/m3
O2 TLEN od 0 do 25 % obj.  

 

DETEKTORY POMIAROWE typ WGTm – gazów wybuchowych, toksycznych i tlenu

Kanał pierwszy przeznaczony jest do pomiaru gazu wybuchowego (głowica GEx/ka) np. metan, dwa pozostałe do gazów toksycznych lub tlenu (głowice GTP lub GEx/em)

 

SYSTEM WIELOKANAŁOWY typ STE

System STE przeznaczony jest do stałego monitorowania obecności gazów i par wybuchowych oraz toksycznych. Poprzez wyjście szeregowe RS, może zostać włączony w globalny system monitoringu różnych wielkości i zdarzeń.

System pomiarowy MIKROPROCESOROWY centrali zapewnia:

 • pomiar max.16 głowic GEx/k-m lub GTP
 • wyjście szeregowe RS w standardzie MODBUS
 • raport wielodobowy – na zewnętrznej drukarce (wyjście CENTRONICS)
 • prezentacja wyników na wyświetlaczu LCD z wybranego przez operatora kanału lub automatyczna z kanału o najwyższej wartości
  sygnału
 • wydruk aktualnych wskazań kanałów
 • ustawienie zakresu pomiarowego, progów alarmowych, medium i jednostki pomiarowej (dane wprowadzane z klawiatury do pamięci)
 • sprawdzanie ciągłości linii kablowych i poprawności działania głowic – prezentacja na wyświetlaczu „Uszkodzenie czujnika” i alarm akustyczny
 • sygnalizacja optyczna i akustyczna przekroczenia dwóch progów alarmowych w każdym kanale
 • sterowanie zewnętrznymi układami automatyki
 • testowanie poprawności działania centrali i systemów automatyki
Rodzaj głowicy Gazy wybuchowe: GEx/km – czujnik katalityczny
– linia głowicy 3 x 1,0 mm2 Cu do 100 m
3 x 1.5 mm2 Cu do 300 m
Rodzaj głowicy Gazy toksyczne: GTP (GEx/em) – czujnik elektrochemiczny
– linia głowicy 2 x 0.5 mm2 Cu
Wymiary centrali STE-TOX 295x250x107 mm
Wymiary centrali STE-EX 360x320x150 mm
Wyjścia sterujące standard – para przekaźników (AL1,AL2) dla 16 kanałów, sterowana z sumy logicznej czujników 1-16
W każdym kanale może być mierzone różne medium, w zakresach w jakich produkowane są głowice.

Projektując system wielokanałowy w oparciu o centrale STE można również dowolnie kształtować liczbę wyjść decyzyjnych (przekaźników) sterowanych z dowolnej kombinacji kanałów i progów alarmowych przy zastosowaniu Modułu PP.

Można również podłączyć MZ, ZA – jak dla detektorów dwuprogowych WGT.

Do Centrali STE-Ex można podłączyć nie tylko głowice gazów wybuchowych GEx/km, ale również głowice gazów toksycznych GTP.
Plus głowicy GTP podłączyć do „+” danego kanału w centrali STE-Ex, natomiast „-” głowicy do punktu oznaczonego „nr kanału” w centrali. Minus danego kanału na listwie zaciskowej w centrali pozostaje wolny.
Centrala STE-TOX obsługuje tylko głowice GTP.

UWAGA: Zasilanie awaryjne w przypadku STE można realizować poprzez UPS min. 100 VA.