Serwis na miejscu: tylko w godz. 8-12

Zasady instalowania

Centrale detektorów powinny być montowane w pomieszczeniach dozorowanych w strefie niezagrożonej wybuchem. Ponieważ funkcją lokalnej alarmowej sygnalizacji optycznej i akustycznej jest przywołanie obsługi w chwili wystąpienia stanów alarmowych, dlatego miejsce montażu powinno cechować się m.in. niskim poziomem hałasu, a obsługa (operator) powinna znajdować się w zasięgu sygnalizacji akustycznej centrali detektora. Jeżeli centrala zainstalowana zostanie w miejscu niedozorowanym, należy zastosować zewnętrzne sygnalizatory.

Głowice gazometryczne (czujniki) należy instalować w miejscach, gdzie spodziewana jest największa koncentracja, nie dalej niż kilka metrów, z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych, wody, pyłów oraz nawiewu powietrza zewnętrznego.

PRZYKŁADOWE GAZY WYSOKOŚĆ MONTAŻU
Cięższe od powietrza:
PROPAN, BUTAN,
ALKOHOL, BENZEN,
KSYLEN, TOLUEN,
SIARKOWODÓR, CHLOR
nie wyżej niż 30 cm od podłoża
Lżejsze od powietrza:
METAN, ACETYLEN,
AMONIAK, WODÓR
nie niżej niż 30 cm od sufitu
TLENEK WĘGLA,
DWUTLENEK WĘGLA
powyżej 160 cm od podłoża